Autimo CZ

Ke stažení

Dokument MD ČR pro účely rozhodování o schválení vozidel

Ministerstvo dopravy pro účely rozhodování o schválení typu podle kategorií vozidel zveřejňuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a ve znění zákona č. 478/2001 Sb. (dále jen „zákon“), tento informační dokument.

Informační dokument, verze platná od 1.5.2003, která nahrazuje verzi platnou od 11.2.2002.

Do tohoto aktualizovaného Informačního dokumentu byly zapracovány změny, které přinesla vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.


Autimo CZ s. r. o. © 2009